O nás

Slovenská ľudová majolika, a. s. pripravuje výrobu tradičnej modranskej majoliky v Modre, má ambíciu zachovať tradície výroby majoliky, rozvinúť ich a odovzdať budúcim generáciám. Činnosť akciovej spoločnosti Slovenská ľudová majolika nadväzuje na aktivity a snahy o osvetu a zachovanie keramických tradícií, spolupracuje na podujatiach ako je Slávnosť hliny – Keramická Modra, Modranské vinobranie, vydávanie kníh s odbornou tematikou, publikovanie odborných článkov. Je súčasťou iniciatívy Centra kreatívnej keramiky v Modre.

Zachránili sme pôvodnú značku Slovenskej ľudovej majoliky, časť výrobných prostriedkov, časť foriem. Podarilo sa nám pred rozpredaním po kusoch do nenávratna zachrániť aj vzory, ktorými sa majstri pri maľbe inšpirovali. Niektoré z nich už boli súčasťou výstavy jedinečnej kolekcie keramiky jedného z najvýraznejších keramikov 20. storočia Rudolfa Barčíka Lutum v modranskej Hornej bráne počas Modranského vinobrania 2016, kresby R. Barčíka sa stali aj ústredným motívom oberačkových osláv.
Aktívne participujeme na projekte Centra kreatívnej keramiky v Modre. Keďže štart projektu aj v prípade jeho úspešnej realizácie je plánovaný na obdobie od roku 2017, pracujeme na samostatnej obnove výroby, pre ktorú v súčasnosti hľadáme vhodné priestory.

Predsedníčkou predstavenstva Slovenskej ľudovej majoliky, a. s. je Ing. Miriam Fuňová.
Kontakt: info@majolikamodra.sk