Aktuálne

Veľkonočné sviatky v SĽM

Vážení zákazníci, počas Veľkonočných sviatkov bude predajňa na námestí zatvorená.
Podniková predajňa na Dolnej 138 bude otvorená v sobotu 20. apríla 10 – 16 hod.
V sobotu medzi 10.00 a 15.00 hod. Vám ponúkame pohľad do najväčších remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Exkurzia vo výrobe majoliky (Dolná 138, Modra) zahŕňa dokumentárny film (10 min.), odborný výklad o histórii, ornamentike a tradičnej výrobe, ukážky práce majstrami keramikármi aj obrovské vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia. Vstup je každú celú hodinu, posledný vstup o 15:00 hod. Špeciálna veľkonočná zľavnená cena vstupu: 1.- euro/osoba.
Tešíme sa na stretnutie.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemne sviatky.

ENGLISH

Jeseň 2018

Majoliku nájdete v našom stánku na Modranskom aj Pezinskom vinobraní.

30. august – 1. september 2018

Slovenská ľudová majolika je tradičným partnerom už 10. ročníka Slávnosti hliny – Keramickej Modry. Majoliku nájdete na jarmoku aj v predajniach, našich majstrov v tvorivých dielňach. V sobotu 1. septembra, počas Slávnosti hliny – Keramickej Modry, medzi 10.00 a 15.00 hod. každú celú hodinu ponúkame pohľad do najväčších remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Exkurzia obsahuje úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film (10 min.), odborný výklad o histórii, ornamentike a tradičnej výrobe, ukážky práce majstrami keramikármi aj obrovské vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia.

Jar / Leto 2018

Postupne dávame prácu remeselníkom, ktorí v majolike pracovali dlhé roky, distribuujeme prvé objednávky, pripravujeme sa na jarmoky: na Slávnosť hliny – Keramickú Modru, vinobranie v Modre a Pezinku. Od 1. júna prinášame ponuku exkurzií a workshopov, kde môžete uvidieť impozantné pece, vyskúšate hrnčiarsky kruh, namaľujete si keramiku a my Vám ju vypálenú pošleme.

31. január 2018

Darujte 2% zo svojich daní na Majoliku
Uchádzame sa o podiel na dani zamestnancov aj podnikateľov, tzv. percentá z dane. Vopred ďakujeme za morálnu, finančnú aj akúkoľvek inú podporu, napríklad tip na granty alebo otvorenie priestoru pre oslovenie firiem. Formulár a viac informácií na stránke OZ Slovenská ľudová majolika.

29. január 2018

Fond na podporu umenia zverejnil rozhodnutia riaditeľa FPU pre podprogram 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry, v ktorom uspel aj projekt Škola majoliky hravo aj vážne OZ Slovenskej ľudovej majoliky.

7. december 2017

Do budovy výrobného družstva sme opäť zaviedli elektrinu. Po takmer dvoch rokoch sa zasvietili svetlá a postupne začali hriať aj pece. O 5 dní boli na svete prvé vypálené kusy majoliky po nechcenej odstávke.

4. december 2017

OZ Slovenská ľudová majolika je zaregistrovaná ako prijímateľ podielu na dani z príjmu za rok 2017.

6. november 2017

Modranská majolika je na návrh OZ Slovenskej ľudovej majoliky a BSK zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
6. 11. sa v Divadle SĽUK uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku. Z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča prevzala certifikát o zápise Miriam Fuňová s Agátou Petrakovičovou Šikulovou a Zuzana Šajgalíkova z BSK.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili. Vďaka daru kvetinárstva Moonflower majolika rozkvitla a mohli sme vyzdobiť priestory SĽUKu aj stôl pre pána ministra. Náš stánok skrášlili obrusy z Rukodielne u Zuzky. Bratislavský samosprávny kraj je spolunavrhovateľom, úspešní sme boli aj vďaka podpore mesta Modry, Slovenského národného múzea – Múzea slovenskej keramickej plastiky, Modranskej Besedy a fanúšikov majoliky, ktorí nám poskytli podporné stanoviská k zápisu. Špeciálne ďakujeme režisérovi Marekovi Šulíkovi, ktorý urobil prekrásny dokument o modranskej majolike.

19. september 2017

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s OZ Slovenskou ľudovou majolikou a Nadáciou AINova usporiadal v priestoroch hotela Pod Lipou konferenciu pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva s názvom Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie. Podujatie bolo organizované v spolupráci s projektom Heritage SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Viac ako sto účastníkov si vypočulo 12 odborných prednášok, z ktorých jedna bola venovaná aj novému smerovaniu Slovenskej ľudovej majoliky. Z konferencie vyšiel koncom roka zborník prednášok.

14. september 2017

Prezident SR Andrej Kiska navštívil Modru a my sme mali príležitosť a česť prezentovať mu aktivity na záchranu tradície výroby majoliky v Modre. Stretnutie sa uskutočnilo v Múzeu slovenskej keramickej plastiky.

6. september 2017

Bratislavský samosprávny kraj podporil žiadosť o dotáciu podanú OZ Slovenskou ľudovou majolikou, projekt Dotyk keramickej krásy, ktorý je orientovaný na prezentáciu tradičného remesla verejnosti a osvetu.

11. apríl 2017

Podali sme žiadosť o financovanie prostredníctvom grantovej výzvy na podporu podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle (IROP-PO3-SC31-2016-5), ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os 3.

31. marec 2017

OZ Slovenská ľudová majolika v spolupráci s BSK a s podporou mesta Modry odovzdali 31. marca 2017 podklady potrebné na zápis majolikovej ornamentiky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Súčasťou žiadosti bol aj filmový dokument o Modranskej majolike, ktorý vznikol v réžii Mareka Šulíka.

31. marec 2017

Odborná hodnotiaca komisia menovaná predsedom BSK pre vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 zhodnotila žiadosť o dotáciu podanú subjektom Slovenská ľudová majolika a odporučila podporiť projekt s názvom „Záchrana tradície majoliky“, čo potvrdilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

9. február 2017

Informácie k 2% z dane pre OZ

Uchádzame sa o podiel na dani zamestnancov aj podnikateľov, tzv. percentá z dane. Vopred ďakujeme za morálnu, finančnú aj akúkoľvek inú podporu, napríklad tip na granty alebo otvorenie priestoru pre oslovenie firiem. Formulár a viac informácií na stránke OZ Slovenská ľudová majolika.

9. február 2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na svojom februárovom stretnutí schválilo Memorandum o spolupráci mesta Modry a Slovenskej ľudovej majoliky, a. s. pri záchrane tradície výroby modranskej keramiky typickej pre región a na projekte vytvorenia Centra kreatívnej keramiky.

15. novembra 2016

Podarilo sa nám získať časť výrobných prostriedkov a vzorov z bývalého výrobného družstva, pôvodná značka Slovenská ľudová majolika je tiež zachránená pre ďalšie používanie pre výrobu tradičnej modranskej majoliky.

12. novembra 2016

Uchádzame sa o možnosť získať podporu prostredníctvom grantovej výzvy na podporu podporu podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle (IROP-PO3-SC31-2016-5)
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os 3, vyhlásilo výzvu na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Definíciu kreatívneho priemyslu nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR:
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
V súčasnosti pracujeme na dokumentoch potrebných pre podanie žiadosti.

október 2016

V spolupráci s BSK pripravujeme návrh zápisu majolikovej ornamentiky do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Sme presvedčení o tom, že majoliková ornamentika má v ňom svoje oprávnené miesto tak, ako je významnou súčasťou našich tradícií a histórie. Aj prostredníctvom UNESCO ju chceme chrániť a zachovať pre ďalšie generácie.

jún 2016

V spolupráci s mestom Modrou, najmä vďaka architektke Lucii Marušicovej, za podpory Agáty Petrakovičovej Šikulovej vznikla štúdia využitia priestoru „Starej tehelne“ v Modre pre budúce Centrum kreatívnej keramiky.